Shortlist for AiR Halsnøy kloster 2020

  Dear All, First, we wish to thank all of you for showing or submitting your works to us, for feedback and application. We have had wonderful encounters with talented people, and we have also received great works via e-mail. In total there were 45 applications to the 3 spaces we have available for 2020,…

A.i.R. – Opningsveka Rencontres (de la photographie) d’Arles over for i år.

  Mellom 2. juli og 8. juli var vi nok en gang  i Arles for å ta imot søkjarar til kunstnaropphaldsprogrammet Halsnøy kloster A.i.R.. Festivalen hadde i år 50 års jubileum  med 50 utstillingar som den aller største fotografifestivalen i Europa

Opningstider i sommar

Vel overstått klosterdag!

Trass i veret vart det ein strålande klosterdag sist søndag. Mykje folk fann vegen til Halsnøy kloster for opninga av utstillingar, føredrag, steinhoggardemonstrasjon og- ikkje minst konserten i stovene med Helene Bøksle og Tove Kragset. Her ei lita oppsummering gjennom bilete. Takk til alle som bidrog, både på den eine og den andre måten. Vi…

Klosterdagen 2019, sundag 2. juni – Konserten er utsolgt!

Klosterdagen er eit årvisst arrangement på Halsnøy kloster i regi av Sunnhordland museum og Venelaget for Halsnøy kloster, med røter heilt attende til 1988. Denne dagen er det tradisjon å presentera eit program med ulike former for kunst -og kulturutrykk, samt aktivitetar for born og unge. Målgruppa er lokalbefolkninga i Sunnhordland generelt og Halsnøy spesielt,…

Lærerik veke rundt klosteret og i kulturløypa

Mandag til og med torsdag sist veke var det liv og røre på klosterområdet og i kulturløypa rundt. Lærarar frå heile grunnskulen i Kvinnherad var på kurs i praktisk naturfag i regi av Solobservatoriet  Solbservatoriet ved Bjørn Berge og Vegard Lundby Rekaa snekrer undervisningsopplegg for mellom anna skulane i korleis gjere naturfag meir tilgjengeleg ved…