Godt frammøte på kunstnarpresentasjon

Mandag 13. mai vart det holdt kunstnarpresentasjon av dei 3 fotografane som for tida har opphald på klosteret.  Nær 30 interesserte personar  var tilstades og det må vi sei oss veldig nøgde med. Publikum fekk oppleva 3 veldig forskjellige kunstnariske uttrykk og arbeidsmåtar gjennom presentasjonane frå Anne Sophie Costenoble, Belgia, Daniela Friebel, Tyskland og Samir…

Nye fotokunstnarar til Halsnøy kloster

Frå og med torsdag 9 mai har Halsnøy Kloster igjen besøk av internasjonale fotokunstnarar. Tre dyktige fotografar skal arbeide med eigne prosjekt i tre veker, og som vanleg vert det utstilling av arbeida deira neste år. Måndag 13. mai kl 18.00 vil Samir, Daniela og Anne-Sophie presentere seg sjølv og noko av det dei arbeider…

Då er sesongen i gong.

Etter ei vel overstått og strålande påske er no sesongen for i gong å rekne. Takk til alle som var innom og delte påska med oss på klosteret, vi har hatt det veldig kjekt! Halsnøy kloster vil no vera ope tysdag, onsdag og torsdag i vekene, mell. kl. 11.00 –  16.00, men ta gjerne kontakt…

Jazza utstillingsopning

Jazzen klang godt i utstillingslokala under utstillingsopninga av "Den siste snøen" med bilete av Jan Terje Rafdal. Rundt 30 menneske fant vegen til opninga  i det strålande april véret og musikar (sjå video under) er ingen ringare enn kunstnaren og multitalentet sjølv. Utstillinga er open i heile påska og vil henge fram til 30.april. I…

Årvisst Ruinseminar i strålande vér

Det årvisse ruinsemniaret på Halsnøy kloster vart gjennomført 8. og 9.april i det som må vera det finaste veret vi nokon gong har hatt under desse seminara. Til alt overmål kunne vi konstatere at det i år er 10 års jubileum for Riksantikvaren sitt runiprosjektet  på Halsnøy. Regin Meyer frå NIKU hadde samla nokre bilete…

Vakker konsert «Ved Havet» med Helene Bøksle – Klosterdagen 2019

Sett av datoen 2. juni! Klosterdagen er eit årvisst arrangement på Halsnøy kloster i regi av Sunnhordland museum og Venelaget for Halsnøy kloster, med røter heilt attende til 1988. Denne dagen er det tradisjon for å presentera eit program med ulike former for kunst -og kulturutrykk, samt aktivitetar for born og unge. Målgruppa er lokalbefolkninga…